+420 235 300 694

Česky Česky

Člen skupiny Jacobb E-shop Online
e-shop

Lightway s.r.o. Lightway s.r.o.

Průvodce pro zájemce o světlovody

Průvodce pro zájemce
o světlovody

Následující tipy vám poskytnou užitečné informace a pohledy k výběru kvalitního světlovodu. Pokud hledáte světlovod, který by vám měl dlouhá léta poskytovat velké množství slunečního světla, bez nutnosti oprav nebo servisu, přečtěte si prosím tyto tipy. Pomohu vám při vašem rozhodování.

 

1 Vyberte si světlovod, jehož střešní kupole je vyrobena z kvalitního českého křišťálu.

Proč se výplně oken dělají prosklené a ne z průhledného plastu? Tento obrázek ukazuje typickou střešní kopuli vyrobenou z plastu 18 měsíců po instalaci na střeše. Kombinace působení slunečního světla a prachu významně znehodnotila propustnost světla této střešní kopule. Propustnost světla se v takových případech může snížit o více než 50%.

Tip 1
Tip 1

Tento obrázek ukazuje křišťálovou střešní kopuli Lightway na šikmé střeše. Kopule je vyrobena z českého křišťálového skla, která odolává jakýmkoli změnám a stárnutí. To je klíčová vlastnost pro dlouhodobě účinnou propustnost světla do světlovodního tubusu. Povrch skla je tvrdý a neulpívá na něm prach nebo smog (nevpéká se do povrchu). Každý déšť kopuli dokonale omyje a tím je samočistící. Nestárne vlivem UV záření, střídání teplot a vlhkosti. Skleněná kopule výborné optické vlastnosti sbírat denní světlo po celý den, i když nesvítí slunce.

Na kopulích se také objevují různá profilování povrchu a odrazné reflektory uvnitř kopule. Tyto úpravy mají zvýšit množství světla nachytaného kopulí. Funguje to, ale jen při jasné, slunečné obloze.

Tip 1
Tip 1

Skleněná střešní kopule na střeše zaručuje neměnnou světelnou propustnost a tím vysoký výkon světlovodu po dlouhá léta. V porovnání s kopulí vyrobenou z plastu nepodléhá vlivu UV záření ani mechanickému poškození působením prachu a větru.

2 Vyberte si světlovod, účinně navržený i pro zataženou oblohu a absenci sluníčka.

Tip 2
Tip 2

Světlovody byly původně vyvinuty pro klimatická pásma s vyšším slunečním svitem a teplotami, jako jsou Austrálie a Kalifornie. Mnoho výrobců převzalo tuto technologii, která je perfektní, když slunce svítí přímo na světlovod. Ale při zatažené obloze účinnost těchto světlovodů klesá.

Při výběru světlovodu je tedy dobré zjišťovat účinnost hlavně při zatažené obloze, kdy je slunečního světla méně a účinnost světlovodu hraje větší roli, než při jasné obloze.

 

3 Vyberte si světlovod, který bude osazen jako střešní okno, ale ve tvaru kulaté střešní kopule, která přitahuje největší množství denního světla dokonce i v nejhorší povětrnostních podmínkách.

Tip 3

Světlovody s plochým sběračem světla namísto účinnější vypouklé kopule trpí větším usazováním nečistot na povrchu skla a vyšší odrazivostí paprsků od povrchu skla mimo světlovod.

Tip 3 Základní princip sběru paprsků v kopuli světlovodu.
Tip 3 Zpětný odraz na rovném povrchu plochého skla znamená ztrátu intenzity světla o 30%.

Světlovod s plochým sklem může na střeše vypadat zajímavě. Nicméně ztratíte 30% světla hned na vstupu světla do vašeho domu.

Ploché sklo odráží v porovnání s kopulí více slunečních paprsků zpět do nebe, namísto aby jej zachycovalo. V porovnání s tím speciálně navržená střešní kopule zachytí o 30% více světla. To je velká výhoda hlavně v zemích s nižším slunečním svitem.

Pokud zvolíte světlovod s plochým sběračem světla, účinnost budou také snižovat nečistoty, jako např. prach, smog, sníh, které na plochém skle snadno ulpí a brání průchodu světla. V takovém případě vám nezbude, než pravidelně na střeše čistit skleněný sběrač, nebo se smířit s výrazným snížením účinnosti vašeho světlovodu.

 

4 Vyberte světlovod, který zabraňuje kondenzaci (tj. tvorbě kapiček kapaliny z vodní páry) uvnitř nebo vně tubusu a zabraňuje v zimě tepelným ztrátám a v létě tepelným příjmům.

Tip 4
Tip 4

Modrý prvek na obrázku zamezuje kondenzaci uvnitř nebo vně tubusu a tvorbě plísní ve vaší stropní konstrukci. Musí být umístěn v místě, kde navazuje na tepelnou izolaci domu.

Tip 4
Tip 4

Lightway Blue Performance je samostatný izolační prvek. Na obrázku vidíte dvojité a trojité izolační sklo plněné izolačním plynem - argonem.

Často jsou uživatelé světlovodů především v oblastech, kde teploty v zimních měsících klesají pod +5 stupňů Celsia, nepříjemně překvapeni. Světlovod propojuje podobně jako komín venkovní prostředí domu s interiérem. Představte si, že venkovní teplota je + 5 stupňů Celsia nebo méně a uvnitř domu je + 21 stupňů Celsia. Uvnitř světlovodného tubusu se potkávají a vzniká kondenzace.

Zajisté víte, jak kondenzace vypadá. Vytvoří se kapky vody, které stékají po stěně tubusu. Nejen strop, ale i stropní konstrukce je mokrá a voda kape i na podlahu. Vznikají nebezpečné plísně se všemi důsledky na zdraví člověka.

Léto

Tip 4
Tip 4

Zima

Tip 4
Tip 4

Některé systémy světlovodů řeší tento problém použitím izolačních prvků v tubusu (například dvojitě zasklený difuzér, nebo dvojitý plášť střešní kopule). Nicméně tyto systémy nejsou plně účinné. Kvalitní izolační prvek musí být umístěn v místě, kde navazuje na tepelnou izolaci domu.

Tip 9

I v zemích s teplým klimatem, jako jsou Kalifornie nebo třeba Itálie, bývají lidé překvapeni kondenzací v některých typech světlovodů. Následky jsou vlhkost ve stropu a stropní konstrukci, plísně, někdy i zničená podlaha.

Blue Performance je izolační prvek s izolačním dvojsklem nebo trojsklem, který je těsně napojen na tepelnou izolaci domu. To je jediné funkční a účinné řešení. Denní světlo efektivně prochází, ale rozdílné teploty vzduchu se nesetkají. To znamená, že nevzniká žádná kondenzace. V letních měsících naopak Blue Performance brání přehřátí interiéru proniknutím horkého vzduchu ze střechy budovy.

 

5 Vyberte si světlovod, který má vysoce efektivní reflexní povrch uvnitř tubusu vyrobený z opravdového stříbra.

Tip 5 Různé povrchy vnitřní reflexní vrstvy tubusu určují životnost světlovodu a účinnost vedení světla. Vrstva pravého stříbra s extrémně tenkou vrstvou oxidů křemíku zaručuje vynikající odrazivost světla a životnost tubusu na mnoho let beze změny.
Tip 5 Tubusy některých světlovodů používají na vnitřní stěny hliníkového tubusu nalepovací reflexní folii. Tato folie však po několika letech při častých změnách teploty a vlhkosti výrazně degeneruje.
Tip 5
Tip 5

 

Hlavní účel světlovodu je přivádět zdravé denní světlo do interiéru. A klíčovou roli v tom má provedení vnitřní reflexní vrstvy tubusu. Je běžné, že vnitřní vrstva tubusu je pouze hliníková. Samotný hliník má nízkou míru odrazivosti, povrch časem oxiduje a pozměňuje barevné spektrum světla. Výsledkem hliníkového tubusu o délce dvou metrů může být více žluté, nepřirozené světlo svítící ze světlovodu.

Některé světlovody mají vnitřní stranu tubusu polepenou samolepicí reflexní vrstvou. Vysoké výkyvy teploty a vlhkosti uvnitř tubusu však způsobují, že folie ztrácí své reflexní vlastnosti, tvoří puchýře a loupe se. Výsledkem je málo světla a šero v místnosti.

 

6 Vyberte si světlovod, který má světelný rozptylovač uvnitř místnosti vyrobený z opravdového skla.

Tip 6

Difuzer pro rozptyl světla v místnosti vyrobený ze skutečného skla vám bude poskytovat velké množství nepozměněného světla a neztratí své optické vlastnosti po mnoho let.

Tip 6

Lightway Universum. Masivní ručně broušené české křišťálové sklo od českých mistrů sklářů o průměru 60 cm a hmotnosti 210 kg. Kromě zdravého denního světla vytváří tento difuzér dominantu každého luxusního interiéru.

Tip 6
Přirozené denní světlo v místnosti, která nemá okna.
Světlovody Lightway přivádějí přirozené denní světlo do tmavých míst v interiéru.
Sběr denního světla na střeše pomocí křišťálové střešní kopule.

Plastové difuzory poskytují horší výsledky v osvětlení místnosti než skleněné. Plastový difuzer je ve skutečnosti bariérou pro denní světlo, která průchodem mění intenzitu a skutečnou, přirozenou barvu světla.

Navíc, skleněný difuzor rozprostírá denní světlo rovnoměrně po místnosti, kterou chcete prosvětlit. Zeptejte se svého střechaře, stavitele nebo architekta, jestli má váš světlovod skutečně skleněný difuzor. Je to důležité s ohledem na kvalitu a množství denního světla, které ze svého světlovodu získáte.

 

7 Vyberte si ověřeného dodavatele světlovodu s profesionální podporou.

Tip 7 Výrobce světlovodu by měl poskytovat podporu pro kvalitní instalaci zařízení.
Tip 7 Kvalitní poradenství a podpora při návrhu osvětlení pomocí světlovodů by měly být samozřejmostí.

I když světlovod není extrémně složité zařízení, jeho montáž je přeci jen zásah do střechy domu, popřípadě i do stropu místnosti. Proto by měl instalaci provádět zkušený profesionál se znalostí daného systému. Chyby v instalaci mohou znamenat nižší účinnost světlovodu nebo jeho kratší životnost, v horším případě zatékání do střechy.

Obraťte se na svého dodavatele pro radu při výběru světlovodu. Vhodný výběr a návrh světlovodu jsou základem pro krásně osvětlený interiér denním světlem. Nechte si vytvořit světelný výpočet s návrhem světlovodů, které vám do vašeho interiéru přivedou dostatečné množství denního světla.

Kolik světla vám přivede světlovod?

On-line kalkulátor světla vám najde nejvhodnější řešení, které vám přivede dostatek denního světla do vašeho domu.

Zisk světlovodu

On-line kalkulátor

Zeptejte se nás 24/7

Dotaz

Jméno

E-mail

Telefon

Poslat dotaz